Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za medicinu rada

USTROJSTVO

Tijela i organizacija Hrvatskog društva za medicinu rada

TIJELA DRUŠTVA
 • Skupština društva
 • Upravni odbor
 • Predsjednik(ca)
 • Prvi(a) potpredsjednik(ca), Drugi(a) potpredsjednik(ca)
 • Tajnik
 • Rizničar
ORGANIZACIJA DRUŠTVA
 • Skupština društva – svi članovi
 • Upravni odbor – Ante Kandžija, Ljubica Paladin Šušnjara, Željko Špiranović, Marin Kamenjašević, Morana Wagner, Davor Horvat, Helena Blažić, Domagoj Slavić, Tomislav Furlan, Milan Milošević, Maja Turjak
 • Predsjednica – Almenka Balenović
 • Prva potpredsjednica – Jelena Macan
 • Druga potpredsjednica – Dina Skroza
 • Tajnik – Martina Elez
 • Rizničar – Tajana Rogina

PREDSJEDNICI OGRANKA
 • Južna Hrvatska – Morana Wagner
 • Primorsko-istarski ogranak – Helena Blažić
 • Slavonsko-baranjski ogranak – Davor Horvat
 • Varaždinsko-međimurski ogranak – Tajana Rogina
 • Zagrebački ogranak – Domagoj Slavić
image

O nama

Hrvatsko društvo za medicinu rada je stručno društvo specijalista medicine rada i/ili specijalista medicine rada i športa Hrvatskog liječničkog zbora. Pridruženi članovi društva su visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području medicine rada i sporta.

Više

KONTAKT

Hrvatsko društvo za medicinu rada

Šubićeva 9
10000 Zagreb

Telefon: 01/4693-300
GMS: 091/486-1001

OIB: 60192951611
Predsjednica društva: Almenka Balenović, spec. medicine rada i športa

© 2024 Hrvatsko društvo za medicinu rada - Izrada: X-media.hr
Povratak na vrh