Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za medicinu rada

Smjernice - Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada

Sadržaj

 

- Uvodna riječ urednice

- Uvodna riječ recenzenta

Profesionalne bolesti kože (Marija Bubaš, Jelena Macan)

- Definicija profesionalnih bolesti
- Aktualni europski i hrvatski pravni aspekti
- Pravni i medicinski termini prema važećoj listi profesionalnih bolesti
- Epidemiologija profesionalnih kožnih bolesti u EU i Hrvatskoj
- Postupanje kod sumnje na profesionalnu bolest
- Klinički aspekti najčešćih profesionalnih kožnih bolesti
- Individualni rizični čimbenici za pojavu profesionalnih kožnih bolesti

Procjena rizika (Ana Bogadi Šare, Natalija Pejnović, Rajka Turk)

- Procjena rizika u radnim uvjetima
      Karakteristike radnih uvjeta
      Karakteristike kontakta s kožom
      Primijenjene mjere zaštite na radu

- Rizični radni uvjeti
      Opasnosti
      Fizikalne štetnosti
      Mikroorganizmi
      Biljke i životinje
      Kemijske štetnosti
      Rizici uporabe zaštitnih rukavica
      Kombinirani rizični čimbenici na radnom mjestu

- Rizična zanimanja

Osobitosti dijagnostičkog postupka kod profesionalnih bolesti kože (Ivana Kerner, Jelena Macan, Dina Skroza)

- Anamneza
- Dijagnostički postupci
      Alergološka dijagnostika
      Ostale dermatološke dijagnostičke metode
      Test izloženosti i prestanka izloženosti na radnom mjestu
      Algoritam za postavljanje dijagnoze profesionalnog kontaktnog dermatitisa
      Primjeri dijagnostike profesionalnih kontaktnih dermatitisa

Prevencija i prognoza profesionalnih bolesti kože (Ana Bogadi Šare, Marija Bubaš, Jelena Macan, Natalija Pejnović)

- Mjere zaštite na radu
      Tehničke i organizacijske mjere
      Izobrazba i informiranje
      Zaštitne rukavice
      Zaštita kože

- Ocjena radne sposobnosti u prevenciji profesionalnih bolesti kože
      Ocjena radne sposobnosti pri profesionalnoj orijentaciji i prethodnim pregledima: primarna prevencija profesionalnih bolesti kože
      Zdravstveni nadzor radnika s ocjenom radne sposobnosti: primarna, sekundarna ili tercijarna prevencija profesionalnih bolesti kože

- Prognoza profesionalnih bolesti kože

Prilozi

- Kontrolna lista za procjenu rizika na radu vezanu za bolesti kože
- Upitnik za utvrđivanje povezanosti radnog mjesta s kontaktnim dermatitisom

Uvod
Prema izvještaju Europske agencije za sigurnost i zaštitu na radu (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) iz 2008. godine, profesionalne bolesti kože predstavljaju prioritetni javnozdravstveni problem u Europskoj Uniji. Profesionalne bolesti kože u europskim zemljama čine 10-30% svih profesionalnih bolesti i uzrokuju velike poteškoće za oboljele radnike, poslodavce i društvo u cjelini. Kronični tijek profesionalnih kožnih bolesti, najčešće iritativnog i alergijskog kontaktnog dermatitisa, uz zdravstvene poteškoće često dovodi i do značajnih socijalnih i ekonomskih posljedica u obliku čestih bolovanja, gubitka posla, dugih razdoblja nezaposlenosti ili preranog umirovljenja. Ukupni troškovi dijagnostike i liječenja, te socijalnih i ekonomskih posljedica profesionalnih bolesti kože (financijske kompenzacije, gubitak produktivnosti) procjenjuju se u Europskoj Uniji na preko 5 biliona € godišnje.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu od 2008. godine vodi nacionalni Registar profesionalnih bolesti. Prema ovom Registru, u Republici Hrvatskoj se u zadnje 3 godine dijagnosticira manje od 10 profesionalnih kožnih bolesti godišnje što ukazuje na značajne nedostatke u prepoznavanju i dijagnosticiranju ovih profesionalnih bolesti od strane specijalista medicine rada i sporta, dermatologa, specijalista obiteljske medicine i specijalista školske i sveučilišne medicine kao liječničkih struka uključenih u proces dijagnostike profesionalnih kožnih bolesti.
Ovim smjernicama želimo unaprijediti prepoznavanje i dijagnostiku profesionalnih bolesti kože u Republici Hrvatskoj kroz sažete informacije o definiciji i pravnim aspektima dijagnosticiranja profesionalnih bolesti kože, kliničkim aspektima ovih bolesti, procjeni rizika na radnim mjestima, te mjerama prevencije. Pri tome je poseban naglasak dat smjernicama o procjeni rizika na radnim mjestima, specifičnostima dijagnostičkog postupka i prevenciji kod profesionalnih bolesti kože, tj. postupcima koji su primarno u nadležnosti specijalista medicine rada i sporta. Nadamo se da će ove smjernice pružiti korisne informacije i svim ostalim medicinskim i drugim strukama uključenim u dijagnostiku profesionalnih bolesti kože.
Ana Bogadi Šare
Jelena Macan
Recenzija
Pred vama je prva cjelovita Stručna smjernica »Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada« kojom se, navode njene urednice Ana Bogadi Šare i Jelena Macan, želi unaprijediti prepoznavanje i dijagnostiku profesionalnih bolesti kože. No, već samim pregledom cjelina koje čine Smjernicu, razvidno je da ona predstavlja vrijedno stručno štivo koje daleko nadilazi okvire svojeg naslova, otvarajući pristup čitateljstvu svih profila, kako specijalistima medicine rada i sporta, doktorima medicine različitih drugih specijalnosti tako i nemedicinskih struka, znanstvenika… Smjernica predstavlja dragocjeni priručnik za razumijevanje specifičnosti bolesti kože u kontekstu profesionalne izloženosti te ciljani sveobuhvatni podsjetnik medicinskih znanja i znanja potrebnih da bi se sačuvala zdrava i zaštitila koža u odnosu na rad i radno mjesto.
Prepoznavanje i dijagnostika profesionalnih bolesti kože jasnim hodogramom kroz prvo poglavlje: prikaz profesionalnih bolesti kože s definicijama i aktualnim europskim i hrvatskim pravnim odrednicama, epidemiološkim pokazateljima te kliničkim aspektima najčešćih profesionalnih bolesti kože, uz naglasak na individualne rizične čimbenike za njihov nastanak, logično vodi čitatelja ka ključnom postupniku procjene rizika u radnim uvjetima s raščlanjivanjem opasnosti i štetnosti odgovornim za nastanak bolesti kože, značajkama rizičnih radnih uvjeta i rizičnih zanimanja u odnosu na ishode kao i primjenu odgovarajućih mjera zaštite na radu.
Osobitosti dijagnostičkog postupka kod profesionalnih bolesti kože dani su kao vrlo jasan vodič i otklanjaju svakom dijagnostičaru i najmanju mogućnost previda: nakon postavljanja temelja dijagnoze – dobivanja anamnestičkih podataka na odgovarajući način, postupaka alergološke dijagnostike i ostalih dermatoloških dijagnostičkih metoda, prikazan je test izloženosti i prestanka izloženosti na radnom mjestu s algoritmom i primjerima za postavljanje dijagnoze profesionalnog kontaktnog dermatitisa.
Posebnom su pozornošću opisane mjere primarne, sekundarne i tercijarne prevencije kod profesionalnih bolesti kože s ocjenom radne sposobnosti i samom prognozom, uz postupke medicinskih, tehničkih i organizacijskih mjera koji su primarno u nadležnosti specijalista medicine rada i sporta.
Razumijevanje zahtjevnih sadržaja i složenih postupaka pri provođenju naputaka iz Smjernice, olakšano je i sistematizirano pomoću 13 tablica i 10 slika, a korištena je najnovija literatura koja, prikladno navedena uz pojedina poglavlja, potkrjepljuje odnosni sadržaj u svjetlu najnovijih stručnih i znanstvenih spoznaja.
Multidisciplinarni tim autorica, koji čine doktorice medicine, specijalistice medicine rada, odnosno i sporta Ana Bogadi Šare, Marija Bubaš, Ivana Kerner, Jelena Macan i Dina Skroza, diplomirana inženjerka tekstilne tehnologije Natalija Pejnović te magistra farmacije Rajka Turk, raznolikim pristupom sadržaju Smjernice daju dinamiku ovom stručnom štivu. Jasnoćom izričaja i razumljivošću priručnika, autorice pružaju svakom dobronamjernom čitatelju mogućnost pristupiti mu bilo kao stručnom tekstu ili vodiču, kao što je već rečeno, za stručnjake raznih profila, ili jednostavno izvoru informacija za same radnike, ali i zainteresirane rukovoditelje koji promišljaju da uspješan ishod u procesu rada osigurava samo zdrav i zadovoljan radnik u zdravom radnom okruženju.
Stručna smjernica »Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada« urednica Ane Bogadi Šare i Jelene Macan bit će uvrštena u nastavne tekstove za poslijediplomski specijalistički studij Medicina rada i sporta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Jadranka Mustajbegović
Preuzmi dokument(e)

Dokumenti za preuzimanje

image

O nama

Hrvatsko društvo za medicinu rada je stručno društvo specijalista medicine rada i/ili specijalista medicine rada i športa Hrvatskog liječničkog zbora. Pridruženi članovi društva su visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području medicine rada i sporta.

Više

KONTAKT

Hrvatsko društvo za medicinu rada

Šubićeva 9
10000 Zagreb

Telefon: 01/4693-300
GMS: 091/486-1001

OIB: 60192951611
Predsjednica društva: Almenka Balenović, spec. medicine rada i športa

© 2024 Hrvatsko društvo za medicinu rada - Izrada: X-media.hr
Povratak na vrh