Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za medicinu rada

Mišljenje o postupanju SMR-a vezana uz dopust trudne radnice

  • Pravo na dopust trudne radnice odobrava poslodavac, a ne nadležni specijalist medicine rada/rada i sporta
  • Prilikom traženja mišljenja od specijalista medicine rada poslodavac ne šalje radnicu na izvanredan pregled niti ne ispunjava uputnicu za pregled (obrazac RA-1), shodno tome ne izdaje se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti već mišljenje
  • ne postoji potreba za izvanrednim pregledom jer trudnoća nije promjena u zdravstvenom stanju koja se klasificira kao bolest, prava proizašla iz trudnoće su definirana drugim zakonskim aktima i podaktima
  • Nadležni specijalist medicine rada/rada i sporta na zahtjev poslodavca izdaje mišljenje o tome jesu li uvjeti na radnom mjestu trudne radnice za nju štetni ili nisu te navesti prijedloge mjera za smanjenje rizika ukoliko isti postoji.
  • Mišljenje se donosi temeljem procjene rizika za navedeno radno mjesto, a koju je poslodavac dužan dostaviti. Ukoliko podaci o procjeni rizika nisu cjeloviti, a u svrhu donošenja ispravnog mišljenja, za određena radna mjesta može se provesti obilazak radnoga mjesta ili tražiti dodatna mjerenja.
  • Ako je u mišljenju specijaliste medicine rada/rada i sporta navedeno da su radni uvjeti za radnicu štetni, tada sukladno članku 5. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, radnica ostvaruje pravo na dopust samo ako joj poslodavac nije osigurao obavljanje drugih odgovarajućih poslova.
  • Temeljem stavka 2. članka 7. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete (NN 112/2011), poslodavac je odluku obvezan donijeti u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva trudne radnice, a ako poslodavac u navedenom roku ne donese odluku, smatrat će se da je to pravo priznao od idućeg dana nakon što je taj rok istekao

 

Preuzmi dokument(e)

Dokumenti za preuzimanje

image

O nama

Hrvatsko društvo za medicinu rada je stručno društvo specijalista medicine rada i/ili specijalista medicine rada i športa Hrvatskog liječničkog zbora. Pridruženi članovi društva su visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području medicine rada i sporta.

Više

KONTAKT

Hrvatsko društvo za medicinu rada

Šubićeva 9
10000 Zagreb

Telefon: 01/4693-300
GMS: 091/486-1001

OIB: 60192951611
Predsjednica društva: Almenka Balenović, spec. medicine rada i športa

© 2024 Hrvatsko društvo za medicinu rada - Izrada: X-media.hr
Povratak na vrh