Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za medicinu rada

DOKUMENTI

Predložak sustava bodovanja za 2018. godinu

STRUČNO DRUŠTVO: HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEDICINU RADA
IZVJEŠĆE O RADU ZA GODINU: 2018. god.
PREDSJEDNIK DRUŠTVA: Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med.
USTANOVA ZAPOSLENJA PREDSJEDNIKA: ORDINACIJA MEDICINE RADA Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med, spec. medicine rada i sporta
ADRESA USTANOVE ZAPOSLENJA PREDSJEDNIKA: Prilaz baruna Filipovića 11, Zagreb
E-MAIL PREDSJEDNIKA: ordinacija-medicine-rada@zg.t-com.hr
TEL. PREDSJEDNIKA: 01/3705-215, FAX 01/3756-821, MOB.: 098/714-906
OBVEZNI KRITERIJI
Zaduženje  
Da/Ne
Broj
Primjedba
1. Ažurirani popis članova Hrvatskoga liječničkog zbora iz vašeg društva (čl. 39. Statuta HLZ-a) Obvezno (jednom godišnje). Popis je ažuriran 26.02.2019.
da
1
 
2. Održani stručni sastanci tijekom godine Obvezno 2 ili više puta (prilozi)
- Proljetni stručni sastanak – održan je u Omišu od 23. do 25. ožujka 2018. god.
- Jesenji stručni sastanak - održan je Tuheljskim Toplicama od 26. do 28. listopada 2018. god.

28.02.2018. Aktualni problemi u medicini rada
30.05.2018. "Sigurno rukovanje lijekovima koji sadrže citotoksične tvari u zdravstvenoj skrbi"-nova literatura u medicini rada
14.12.2018. Praćenje vršnog ekspiratornog protoka u dijagnozi profesionalne astme
da
5
 
3. Održani simpoziji ili kongres u razdoblju od 4 godine Simpozij »Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu psihofizioloških rizika na radu i mjere za smanjenje stresa« održan 14.02.2015. god.
6. Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem »Bitno za zdravlje radnika« održan je u Šibeniku od 30.09. do 04.10.2015. godine
Simpozij »Zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilima – usklađivanje za zahtjevima EU Direktiva«, održan u Zagrebu 30.09.2017. god.
da
3
 
4. Izvješće o radu tijekom godine Izvješće obvezno jedanput godišnje:
da
1
 
5. Organiziranje ili sudjelovanje u tečaju trajnoga medicinskog usavršavanja u razdoblju od 4 godine Sudjelovanje aktivno u Tečaju iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada 25-27.03.2015.
Sudjelovanje aktivno u Tečaju za zdravstvene preglede radnika u zoni ijonizirajućeg zračenja 2017, 2018
da
3
 
6. Objavljivanje članaka u »Liječničkom vjesniku«, »Acta Stomatologica Croatica« u razdoblju od 4 godine Obvezno (svi autori u članku reprezentiraju svoje društvo) – (prilozi)
da
0
 
7. Sudjelovanje člana društva u »ad hoc« povjerenstvima HLZ-a Obvezno
nismo pozvani
 
 
8. Objavljivanje usuglašenog mišljenja društva (smjernice) na WEB stranicama HLZ-a kroz 4 godine Obvezno (obnavljati prema potrebama i promjenama koje je usvojilo ili prihvatilo društvo); 2012. god. - SMJERNICE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE ZAPOSLENIH i 2014. god. PRISTUP PROFESIONALNIM BOLESTIMA KOŽE U MEDICINI RADA (www.hdmr.hlz.hr i www.hlz.hr)
da
2
 
BODOVNA TABLICA ZA OCJENU AKTIVNOSTI DRUŠTVA
STRUČNO-ZNANSTVENI SKUPOVI
(oblik trajne medicinske izobrazbe)
Naziv skupa
Organizator (suorganizator)
Mjesto održavanja skupa
Datum održavanja skupa
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
STRUČNI SASTANCI I PREDAVANJA
javni nastupi u svrhu unapređenja zdravstvene kulture stanovništva  
 
5
 
stručni sastanak Aktualni problemi u medicini rada (28.02.2018.)
»Sigurno rukovanje lijekovima koji sadrže citotoksične tvari u zdravstvenoj skrbi« – nova literatura u medicini rada (30.05.2018.)
Praćenje vršnog ekspiratornog protoka u dijagnozi profesionalne astme; Predstavljanje knjige Ocjena radne sposobnosti u medicini rada; autori Jelena Macan i Marija Zavalić (14.12.2018.)
4
6
24
godišnji sastanak stručnog društva
 1. Proljetni stručni sastanak »Vještačenja u medicini rada«, od 23. do 25.03.2018., Omiš
 2. Jesenji stručni sastanak; »Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama«, Tuheljske Toplice od 26. do 28. 10. 2018. god.
2
7
14
godišnji sastanak stručnog društva u inozemstvu ili iz inozemstva  
 
8
 
SIMPOZIJI
simpozij u Hrvatskoj
 1. Simpozij – Hodogram i alati spec. Medicine rada kod psihosocijalnih rizika i smanjenje stresa – Zagreb 14.02.2015.
 2. Simpozij – radionica »Osiguranje zdravih i sigurnih radnih mjesta« – Zagreb 13.06.2015.
 3. Simpozij - »Zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilima – usklađivanje za zahtjevima EU Direktiva« - Zagrebu 30.09.2017.
 4. Simpozij – »Dobra praksa u zaštiti na radu« – Zagreb 23.02.2018.
 5. Simpozij – »Dobra praksa u zaštiti na radu 2« – Zagreb 11.05.2018.
5
9
45
simpozij u Hrvatskoj s međunarodnim sudjelovanjem
 1. South East European Network on Workers Health - SEENWH, Šibenik 02.10.2015.
 2. European Union of Medical Specialist - Section for Occupational Medicine, Šibenik 03.10.2015.
2
10
20
međunarodni simpozij  
 
20
 
KONGRESI
kongres/konferencija u Hrvatskoj  
 
15
 
kongres/konferencija s međunarodnim sudjelovanjem - Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem; Šibenik; 30.09. – 04.10.2015.
- »Zaštita na radu i zaštita zdravlja«, 7. međunarodni stručno-znanstveni skup, Zadar, od 12. do 15. rujna 2018. god.
2
20
40
međunarodni kongres/konferencija ICOH symposium »Education in OSH, emerging trends and unmet needs", Zagreb od 26. do 28. 10. 2017. god.
EASOM Summer school 2018 Concepts of Educational Efficiency, Effectiveness and Quality – how to design, conduct and evaluate a good quality educational seminar in occupational health and safety, Zagreb, 22.-25.08.2018. god.
2
40
80
TEČAJEVI TRAJNOGA MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
tečaj I. kategorije
 1. Sudjelovanje aktivno u Tečaju iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada 25-27.03.2015.
 2. Sudjelovanje aktivno u Tečaju Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja 2017, temeljni i napredni tečaj-2017,
 3. Sudjelovanje aktivno u Tečaju Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja 2018, temeljni i napredni tečaj-2018,
3
20
60
tečaj II. kategorije  
 
15
 
tečaj III. kategorije  
 
5
 
MEĐUNARODNI TEČAJEVI TRAJNOGA MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
tečaj I. kategorije  
 
30
 
tečaj II. kategorije  
 
20
 
tečaj III. kategorije  
 
10
 
UKUPNO BODOVA  
 
 
283
 
PUBLIKACIJE (stručnoga društva i članova društva)  
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
radovi tiskani u časopisima koji se citiraju u »Current Contents« ili u »Science Citation Indeks«
 1. Ecimović Nemarnik R, Macan J. Employment status of workers with a diagnosed occupational disease in Croatia: a 10-year trend (2005-2014). Arh Hig Rada Toksikol 2018;69(3):220-225.
 2. Skroza D, Macan J. Praćenje vršnog ekspiratornog protoka u dijagnozi profesionalne astme. Arh Hig Rada Toksikol 2018;69(4):354-363.
 3. van Dijk FJ, Bubaš M, Smits PB. Evaluation Studies on Education in Occupational Safety and Health: Inspiration for Developing Economies. Ann Glob Health. 2015; 81(4):548-560.
 4. Graf Zupcic S, Zupcic M, Duzel V, Simurina T, Milosevic M, Basic S, Vuletic V, Kapural L: Effect of clonidine on the cutaneous silent period during spinal anesthesia. World J Clin Cases 2018;6:1136-1145.
 5. Abdovic S, Cuk M, Cekada N, Milosevic M, Geljic A, Fusic S, Bastic M, Bahtijarevic Z: Predicting posterior urethral obstruction in boys with lower urinary tract symptoms using deep artificial neural network. World J Urol 2018.
 6. Pavlov M, Nikolic-Heitzler V, Babic Z, Milosevic M, Kordic K, Celap I, Degoricija V: Plasminogen activator inhibitor-1 activity and long-term outcome in patients with ST-elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention: a prospective cohort study. Croatian medical journal 2018;59:108-117.
 7. Sef D, Skopljanac-Macina A, Milosevic M, Skrtic A, Vidjak V: Cerebral Neuromonitoring during Carotid Endarterectomy and Impact of Contralateral Internal Carotid Occlusion. J Stroke Cerebrovasc Dis 2018;27:1395-1402.
7
25
175
radovi tiskani u časopisu »Liječnički vjesnik« i »Acta Stomatologica Croatica«  
 
30
 
radovi tiskani u časopisima koji se citiraju u "Indeks Medicus" ili "Excerpta Medica" Publikacije HDMR – HLZ objavljene i na webu društva:
 1. »Vježbe za prevenciju profesionalnih sindroma prenaprezanja gornjih ekstremiteta« – priručnik, urednici: Jelena Macan i Zrinka Rusan, izdavač HDMR-HLZ 2016. god.
 2. »Vježbe za radnike izložene statičkim i dinamičkim opterećenjima trupa« – priručnik, urednica Jelena Macan, izdavač HDMR-HLZ 2013. god.
2
20
40
radovi tiskani u neindeksiranim časopisima
 1. Franić Z, Macan J, Turk R. Profesionalna otrovanja zabilježena u Centru za kontrolu otrovanja tijekom 2017. godine. Sigurnost 2018;60(2):193-196.
 2. Mikolašević K, Macan J. Karcinomi kože uzrokovani solarnim zračenjem kao profesionalna bolest. Sigurnost 2018;60(3):235-245.
 3. Macan J, Kerner I, Huršidić Radulović A. Cooperation of Occupational Physicians and Safety Experts as a Central Point of Good Practice in Health and Safety at Work: Conclusions from the Croatian Seminar. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2018;24(3-4);86-93.
 4. »Tjelesna neaktivnost i troškovi zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj«, Evica Obadić, Branimir Blajić, Ivana Kerner, Luka Leško; Hrvat. Športskomed. Vjesn. 2017, 32-51-58
4
15
60
članci tiskani u »Liječničkim novinama« HLZ-a (izlaze kao podlistak časopisa »Liječnički vjesnik«)  
 
10
 
ostali članci (novinski… u zbornicima radova sa skupova, u elektroničkim izdanjima)
 1. Škeva G, Šarić V, Ljubek T, Turk R, Macan J. Suradnja institucija u unaprjeđenju zaštite pri radu s opasnim tvarima. U: Kirin S (ur.). Zbornik radova 7. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa »Zaštita na radu i zaštita zdravlja«. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu, 2018., str. 139-145.
 2. Šarić V, Škeva G, Macan J. Replacing hazardous resin with 3D printing to make moulds (Case study). European Agency for Safety and Health at Work. Healthy Workplaces Campaign 2018-19 Manage dangerous substances. Available at: https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/case-studies/replacing-hazardous-resin-3d-printing-make-moulds
 3. Ljubek T, Škeva G, Macan J. Working safely with hazardous chemicals in a pharmaceutical company (Case study). European Agency for Safety and Health at Work. Healthy Workplaces Campaign 2018-19 Manage dangerous substances. Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/working-safely-hazardous-chemicals-pharmaceutical-company/view
 4. Seminar Zavoda za unapređivanje zaštite na radu: »Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima«; 25.09.2018, Kuća Europe
4
5
20
knjiga
 1. Macan J, Zavalić M (ur.). Ocjena radne sposobnosti u medicini rada. Zagreb: Medicinska naklada, 2018.
 2. Knežević i sur. Sigurno rukovanje lijekovima koji sadrže citotoksične tvari u zdravstvenoj skrbi. Medicinska naklada, Zagreb, 2018.
 3. Mustajbegović J, Milošević M, Brborović H. Medicina rada i sporta. Medicinska naklada. Zagreb. 2018
3
40
120
poglavlje u knjizi
 1. Bubaš M., Macan J. Profesionalne bolesti kože. U: Bogadi-Šare A., Macan J. (ur.) Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada, stručna smjernica. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, 2014. (poglavlje u priručniku).
 2. Macan J, Zavalić M. Ocjena radne sposobnosti u medicini rada; poglavlje Zdravstveni radnici (Kerner, Knežević, Mustajbegović)
 3. Huršidić Radulović, Radonić , Uvodić Vranić; Mentalni poremećaji u Ocjena radne sposobnosti u medicini rada ur. Macan J, Zavalić M.; Zagreb, Medicinska naknada 2018.
 4. Dečković Vukres V. Djelatnost medicine rada. U Hrvatski zdravstveno statistički ljetopis 2017
4
10
40
recenzija u indeksiranom časopisu
 1. Huršidić Radulović A. 2 recenzija za časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 2. Marija Bubaš recenzije za časopise:
  - Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,
  - Sigurnost
  - Safety Science
  - International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
  - BMJ open
 3. Macan J. 2 recenzije za časopis International Archives of Environmental and Occupational Health; 1 recenzija za časopis Sigurnost; 1 recenzija za časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 4. Knežević B. 1 recenzija Transaction on maritme science, 2 recenzije Acta Medica Croatica
14
5
70
časopis stručnog društva Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, ISSN 0004-1254
1
40
40
PUBLIKACIJE: UKUPAN BROJ BODOVA/BROJ ČLANOVA DRUŠTVA  
 
 
565
 
MEĐUNARODNA AKTIVNOST STRUČNOGA DRUŠTVA  
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
međunarodna suradnja UEMS
ICOH
IOMSC
EASOM
ENETOSH
ENSHPO
ENWHP
LDOH
Europska Komisija (EC), član radne skupine za dijagnostičke kriterije profesionalnih bolesti – Marija Bubaš
Europska Komisija (EC), član radne skupine za Izmjenu Direktive Medicinska pomoć na brodu – predstavnik Ministarstva zdravstva Marija Bubaš
3
20
60
 
ZNANSTVENI PROJEKTI  
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
projekti putem HLZ-a  
 
40
 
domaći projekti MZ-a, IMI, HAZU
 1. Komunikacijska radna skupina u sustavu zaštite zdravlja na radu
 2. HLK – Aktivna hrvatska
 3. Međudjelovanje konstitucijskih i profesionalnih čimbenika rizika na incidenciju profesionalnog kontaktnog dermatitisa u frizerskih učenika tijekom školovanja - Macan J. voditelj projekta
 4. Kontaktni dermatitis šaka u doktora dentalne medicine i doktora medicine: učestalost i čimbenici rizika - Macan J. voditelj projekta
 5. Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet). Dozimetrija elektromagnetskog zračenja za provedbu projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) - Macan J. suradnik
5
20
100
međunarodni projekti
 1. COST projekt CA 16123 - Safety Culture and Risk Management in Agriculture (SACURIMA) - Marija Bubaš zamjenica člana odbora 2. COST Action »Diagnosis, Monitoring, Prevention of Exposure Related Non-Communicable Diseases, (DiMoPEx, 2016.-2019.)« - Macan J. član Upravnog odbora projekta
 2. COST Action »Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (OMEGA-NET, 2017.-2021.)« - Macan J. član Upravnog odbora projekta, Marija Bubaš zamjena člana odbora
 3. European Occupational Safety and Health Agency (EU OSHA), National Public Health Institute, Budapest, Hungary: »Good practice case study on dangerous substances« - Macan J, Škeva G. suradnici
 4. European Concerted Programme on Radiation Protection Research, Euroatome Horizon 2020, Macan J. Suradnik
 5. COST projekt CA 16123 - Safety Culture and Risk Management in Agriculture (SACURIMA) - Marija Bubaš zamjenica člana odbora
 6. COST CA15222 EU network for cost containment and improved quality in healthcare. Knežević Bojana
 7. EUROPEAN COMMISSION, EUROSTAT: Testing volontari topics of new variables for future European Health Interview Survey waves. V. Dečković-Vukres, koordinator projekta
7
30
210
UKUPNO BODOVA  
 
 
510
 
SVEUKUPAN BROJ BODOVA  
 
 
1358
image

O nama

Hrvatsko društvo za medicinu rada je stručno društvo specijalista medicine rada i/ili specijalista medicine rada i športa Hrvatskog liječničkog zbora. Pridruženi članovi društva su visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području medicine rada i sporta.

Više

KONTAKT

Hrvatsko društvo za medicinu rada

Šubićeva 9
10000 Zagreb

Telefon: 01/4693-300
GMS: 091/486-1001

OIB: 60192951611
Predsjednica društva: Almenka Balenović, spec. medicine rada i športa

© 2024 Hrvatsko društvo za medicinu rada - Izrada: X-media.hr
Povratak na vrh