Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za medicinu rada

DOKUMENTI

Predložak sustava bodovanja za 2012. godinu

STRUČNO DRUŠTVO: HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEDICINU RADA
IZVJEŠĆE O RADU ZA GODINU: 2012.G.
PREDSJEDNIK DRUŠTVA: Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med.
USTANOVA ZAPOSLENJA PREDSJEDNIKA: ORDINACIJA MEDICINE RADA Prim.dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med, spec. medicine rada i sporta
ADRESA USTANOVE ZAPOSLENJA PREDSJEDNIKA: Prilaz baruna Filipovića 11, Zagreb
E-MAIL PREDSJEDNIKA: ordinacija-medicine-rada@zg.t-com.hr
TEL., FAX, GSM PREDSJEDNIKA: 013705215, fax 01 3756821, GSM 098 714906
OBVEZNI KRITERIJI
Zaduženje  
Da/Ne
Broj
Primjedba
1. Ažurirani popis članova Hrvatskoga liječničkog zbora iz vašeg društva (čl. 39. Statuta HLZ-a) Obvezno (jednom godišnje) Skupština HDMR HLZ održana 10.11.2012.g. daje zadnji rok za podmirenje članarine do 31.12.2012. – tako da je popis ažuriran
da
1
 
2. Održani stručni sastanci tijekom godine Obvezno 2 ili više puta (prilozi);
 • Proljetni stručni sastanak – Novigrad Istraski od 20.-22.04.2012.
 • Jesenji stručni sastanak i izborna skupština društva – Trakošćan 09.-10.11.2012.
da
2
 
3. Održani simpoziji ili kongres u razdoblju od 4 godine Posljednji simpozij ili kongres održan _2011_godine obvezno (prilozi)
da
1
 
4. Izvješće o radu tijekom godine Izvješće obvezno jedanput godišnje:
da
2
Godišnji izvještaj i izvještaj s izborne skupštine 2012.g.
5. Organiziranje ili sudjelovanje u tečaju trajnoga medicinskog usavršavanja u razdoblju od 4 godine Obvezno (prilozi); tečaj prve kategorije – TEST OPTEREĆENJA U ORDINACIJI MEDICINE RADA I SPORTA – zajedno s Talasotherapiom Opatija
da
1
 
6. Objavljivanje članaka u "Liječničkom vjesniku", "Acta Stomatologica Croatica" u razdoblju od 4 godine Obvezno (svi autori u članku reprezentiraju svoje društvo) – (prilozi)
ne
 
 
7. Sudjelovanje člana društva u "ad hoc" povjerenstvima HLZ-a Obvezno
Nismo pozvani
 
 
8. Objavljivanje usuglašenog mišljenja društva (smjernice) na WEB stranicama HLZ-a kroz 4 godine Obvezno (obnavljati prema potrebama i promjenama koje je usvojilo ili prihvatilo društvo); 2012.g. - SMJERNICE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE ZAPOSLENIH (www.hdmr.hlz.hr)
da
1
 
BODOVNA TABLICA ZA OCJENU AKTIVNOSTI DRUŠTVA
STRUČNO-ZNANSTVENI SKUPOVI
(oblik trajne medicinske izobrazbe)
Naziv skupa
Organizator (suorganizator)
Mjesto održavanja skupa
Datum održavanja skupa
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
STRUČNI SASTANCI I PREDAVANJA
javni nastupi u svrhu unapređenja zdravstvene kulture stanovništva  
 
5
 
stručni sastanak Stručni sastanci Ogranka Zagreb:
 1. Alkohol i radno mjesto; Prikaz projekta "Europsko radno mjesto i alkohol"; 25.01.2012.
 2. Novi propisi o izradi sigurnosno-tehničkog lista i razvrstavanju i označavanju kemikalija; 22.02.2012.
 3. Mobbing-psihološko maltretiranje na poslu; 28.03.2012.
 4. Učinci toksičnih metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca; Osvrt na nova izdanja hrvatskih časopisa s temama iz medicine rada; 23.05.2012.
 5. Propisivanje tjelesne aktivnosti za unapređenje zdravlja; 20.12.2012.
5
6
30
godišnji sastanak stručnog društva
 1. Proljetni stručni sastanak; Novigrad Istarski; 20.-22.04.2012.
 2. Jesenski stručni sastanak i izborna skupština društva; Trakoščan; 09-10.11.2012.
2
7
14
godišnji sastanak stručnog društva u inozemstvu ili iz inozemstva  
 
8
 
SIMPOZIJI
simpozij u Hrvatskoj Radionica "Zdravstveni pregledi zaposlenih"; Zagreb; 16.06.2012.
1
9
9
simpozij u Hrvatskoj s međunarodnim sudjelovanjem  
 
10
 
međunarodni simpozij  
 
20
 
KONGRESI
kongres/konferencija u Hrvatskoj  
 
15
 
kongres/konferencija s međunarodnim sudjelovanjem 5. Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem; Hvar; 28.09. – 02.10.2011.
1
20
20
međunarodni kongres/konferencija  
 
40
 
TEČAJEVI TRAJNOGA MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
tečaj I. kategorije Test opterećenja u ordinaciji medicine rada i sporta; Opatija;24.-25.02. i 02.-03.03.2012.
1
20
20
tečaj II. kategorije  
 
15
 
tečaj III. kategorije  
 
5
 
MEĐUNARODNI TEČAJEVI TRAJNOGA MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
tečaj I. kategorije  
 
30
 
tečaj II. kategorije  
 
20
 
tečaj III. kategorije  
 
10
 
UKUPNO BODOVA  
 
 
93
 
PUBLIKACIJE (stručnoga društva i članova društva)  
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
radovi tiskani u časopisima koji se citiraju u "Current Contents" ili u "Science Citation Indeks"
 1. Kanceljak-Macan, Božica; Trošić, Ivančica; Varnai, Veda Marija; Pavičić, Ivan; Macan, Jelena. Induced sputum evaluation in restorers and conservators of cultural heritage. Archives of Environmental and Occupational Health. 67 (2012) , 4; 229-238 (članak, znanstveni).
 2. Ljubičić Ćalušić, Anita; Mladinić, Marin; Varnai, Veda Marija; Petrinec, Branko; Macan, Jelena; Kopjar, Nevenka; Lucić Vrdoljak, Ana; Želježić, Davor. Biomarkers of mild hyperthermia related to flashover training in fire fighters. Journal of thermal biology. 37 (2012) ; 548-555 (članak, znanstveni).
 3. Šegvić Klarić, Maja; Varnai, Veda Marija; Ljubičić Ćalušić, Anita; Macan, Jelena. Occupational exposure to airborne fungi in two Croatian sawmills and atopy in exposed workers. Annals of agricultural and environmental medicine. 19 (2012), 2; 205-211 (članak, znanstveni).
 4. Prester, Ljerka; Kovačić, Jelena; Macan, Jelena. Comparison of Buffers for Extraction of Mite Allergen Der p 1 from Dust. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 63 (2012) , 3; 293-299 (članak, znanstveni).
 5. Macan, Jelena; Kanceljak-Macan, Božica; Milković-Kraus, Sanja. Pyroglyphid Mites as a Source of Work-Related Allergens. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 63 (2012) , Supplement 1; 57-66 (pregledni rad, stručni).
 6. Markotić-Bogavčić, Gordana. Nova radna zadaća ljekarnika: rad s računalom. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 63 (2012) , 2; 219-220 (članak, stručni).
 7. Radulović, Bojana; Huršidić-Radulović, Azra. Frequency of Musculoskeletal and Eye Symptoms Among Computer Users at Work. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 63 (2012) , 2; 215-217 (članak, stručni).
 8. Ivičević Uhernik, Ana; Vuletić, Silvije; Kern, Josipa; Dečković-Vukres, Vlasta; Mihel, Sandra; Erceg, Marijan; Pristaš, Ivan. The Croatian Adult Health Cohort Study (CroHort) - Background, Methodology & Perspectives. // Collegium antropologicum. 36 (2012) , S1; 3-8 (članak, znanstveni).
7
25
175
radovi tiskani u časopisu "Liječnički vjesnik" i "Acta Stomatologica Croatica"  
 
30
 
radovi tiskani u časopisima koji se citiraju u "Indeks Medicus" ili "Excerpta Medica" Katarina Zahariev Vukšinić, Bojana Knežević, Ana Bogadi-Šare, Marija Bubaš, Dijana Krišto, Natalija Pejnović. Anaphylactic reaction to latex in a health care worker: case report, Acta Dermatovenerol Croat. Vol. 20(3), 2012. (prikaz slučaja)
1
20
20
radovi tiskani u neindeksiranim časopisima
 1. Bojana Knežević; Katarina Zahariev Vukšinić; Ana Šijaković. Pprevencija HIV/AIDS-a u populaciji radnika migranata. Sigurnost, Vol.54 (4), 2012. (pregledni rad)
 2. Dijana Krišto ; Ana Bogadi-Šare ; Marija Bubaš; Bojana Knežević; Katarina Zahariev Vukšinić. Prpofesionalne zarazne bolesti u Republici Hrvatskoj. Sigurnost, Vol.54 (4), 2012. (stručni rad)
 3. Dijana Poplašen Orlovac ; Bojana Knežević. Ubodni incidenti kao ozljeda na radu. Sigurnost, Vol.54 (2), 2012. (prikaz slučaja)
 4. Ljubičić Ćalušić, Anita; Macan, Jelena. Rinitis i radno mjesto. Sigurnost. 54 (2012) , 3; 267-274 (članak, stručni).
 5. Ljubičić Ćalušić, Anita; Turk, Rajka; Macan, Jelena. Profesionalna otrovanja zabilježena u Centru za kontrolu otrovanja tijekom 2011.godine. Sigurnost. 54 (2012) , 1; 85-88 (prikaz, stručni).
 6. Macan, Jelena; Romić, Goran. Tjelesna aktivnost i astma. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 63 (2012) , supplement 3; 33-39 (pregledni rad, stručni).
6
15
90
članci tiskani u "Liječničkim novinama" HLZ-a (izlaze kao podlistak časopisa "Liječnički vjesnik")  
 
10
 
ostali članci (novinski…)  
 
5
 
knjiga autor(i), naslov knjige, izdavač, mjesto i godina izdanja
 
40
 
poglavlje u knjizi  
 
10
 
recenzija u indeksiranom časopisu
 • Arhiv za higijenu rada i toksikologiju: 2 recenzije (Macan, Huršidić Radulović)
 • Journal of Food Processing & Technology: 1 recenzija (Macan)
 • Annals of Agricultural and Environmental Medicine: 1 recenzija (Macan)
4
5
20
časopis stručnog društva Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, ISSN 0004-1254
1
40
40
PUBLIKACIJE: UKUPAN BROJ BODOVA/BROJ ČLANOVA DRUŠTVA  
 
 
345
 
MEĐUNARODNA AKTIVNOST STRUČNOGA DRUŠTVA  
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
međunarodna suradnja UEMS, ICOH
2
20
40
 
ZNANSTVENI PROJEKTI  
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
projekti putem HLZ-a  
 
40
 
domaći projekti MZ-a
 1. Zdravlje na radu i zdravi okoliš; MZOŠ; 108-1080316-0300; Voditelj: prof.dr.sc.Jadranka Mustajbegović
 2. Biološki učinci štetnih aerosola; MZOŠ; 108-1080316-0301; Voditelj: prof.dr.sc.Eugenija Žuškin
 3. Alergotoksični učinci čimbenika općeg i radnog okoliša; MZOŠ; 022-0222411-2410. Voditelj: dr.sc. Jelena Macan, dr.med.
3
20
60
međunarodni projekti
 1. FP7: ORCAB- Improving quality and safety in the hospital: The link between organisational culture, burnout, and quality of care
 2. DG SANCO: PROMOVAX-Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe
 3. EU project SafeHair: common Health and Safety Development in Proffesional Hairdressing in Europe"
 4. COST Action "Development and Implementation of European Standards on Prevention of Occupational Skin Diseases (StanDerm)"
 5. Europsko radno mjesto i alkohol (engl. European Workplace and Alcohol-EWA). Voditelj (u RH): doc.dr.sc. Branko Kolarić
5
30
150
UKUPNO BODOVA  
 
 
250
 
SVEUKUPAN BROJ BODOVA  
 
 
688
image

O nama

Hrvatsko društvo za medicinu rada je stručno društvo specijalista medicine rada i/ili specijalista medicine rada i športa Hrvatskog liječničkog zbora. Pridruženi članovi društva su visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području medicine rada i sporta.

Više

KONTAKT

Hrvatsko društvo za medicinu rada

Šubićeva 9
10000 Zagreb

Telefon: 01/4693-300
GMS: 091/486-1001

OIB: 60192951611
Predsjednica društva: Almenka Balenović, spec. medicine rada i športa

© 2024 Hrvatsko društvo za medicinu rada - Izrada: X-media.hr
Povratak na vrh