za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Aktualno


Priručnik - Vježbe za radnike izložene statičkim i dinamičkim opterećenjima trupa

  • Sadržaj
  • Uvodna riječ urednice
  • Download
 
- Uvodna riječ urednice
(Jelena Macan)
Zdravstveni i pravni značaj statičkih i dinamičkih opterećenja na radnom mjestu
- Statodinamička opterećenja na radnom mjestu
(Vladimir Ivančev, Jelena Macan, Dijana Poplašen)
- Bolni sindromi vratne i slabinske kralježnice kao bolesti vezane uz rad
(Milena Matulić)
- Bolesti kralježnice koje se pogoršavaju pri radu sa statodinamičkim opterećenjima trupa
(Milena Matulić, Jelena Macan)
- Pravni propisi i drugi dokumenti vezani uz zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sa statodinamičkim opterećenjima trupa
(Marija Bubaš)
Medicinski i kineziološki aspekti vježbi za radnike izložene statičkim i dinamičkim opterećenjima na radnom mjestu
- Anatomija i fiziologija koštano-zglobnog sustava trupa
(Vesna Miletić Kancelir)
- Anatomija i fiziologija mišića trupa
(Vesna Miletić Kancelir)
- Značaj vježbanja za radnike izložene statodinamičkim opterećenjima na radnom mjestu
(Vladimir Ivančev)
- Određivanje programa vježbanja u ordinacijama medicine rada i sporta
(Vladimir Ivančev)
- Vrste, učestalost i intenzitet vježbi
(Goran Romić)
- Primijenjena dijagnostika motoričkih funkcija
(Goran Romić)
Prikaz vježbi snage i fleksibilnosti primijenjivih za radnike izložene statičkim i dinamičkim opterećenjima na radnom mjestu
(Goran Romić)
- Vježbe istezanja pri radu u prisilnim položajima tijela
- Vježbe istezanja prikladne za radnike koji rade u prisilnim položajima tijela i manipuliraju teškim teretima
- Vježbe za jačanje stabilizatora trupa
- Vježbe zagrijavanja kod manipulacije teškim teretima

Recentno istraživanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu utvrdilo je da su statodinamički i psihofiziološki napori najčešće opasnosti s kojima se susreću radnici na radnim mjestima u Republici Hrvatskoj. Statodinamički napori bili su prisutni na čak 80% ispitivanih radnih mjesta. Publicirana stručna opažanja i istraživanja naših kolega, specijalista medicine rada i sporta, kao i svakodnevna iskustva iz naših ambulanti, govore u prilog visokog pobola radnika od bolnih sindroma vratne i slabinske kralježnice uzrokovanih statičkim ili dinamičkim opterećenjima trupa. Pojava ovih poremećaja vezana je s visokom razinom apsentizma i čestim preranim razvojem invalidnosti i profesionalne nesposobnosti za rad.
Svjesni navedenih činjenica, kao i nedostatnog provođenja mjera primarne i sekundarne prevencije bolesti vratne i slabinske kralježnice vezanih uz rad, članovi Hrvatskog društva za medicinu rada odlučili su dio svoje trajne stručne edukacije posvetiti ovoj temi. Tako je ovogodišnji proljetni stručni sastanak našeg Društva, održan u Novigradu Zadarskom (10.-12.05.2013.), bio posvećen propisivanju vježbanja za radnike izložene statodinamičkim opterećenjima trupa na radnom mjestu. Propisivanje vježbanja u cilju primarne i sekundarne prevencije bolnih sindroma vratne i slabinske kralježnice uzrokovanih radnim uvjetima nije zaživjelo kao redovita usluga u ambulantama medicine rada i sporta, na što smo željeli upozoriti ovim sastankom i potaknuti kolege da zajedno osmislimo novu uslugu, prvenstveno za poslodavce i radnike. Propisivanje vježbanja za rizične radne grupe trebalo bi predstavljati značajan dio preventivnog rada u ambulantama medicine rada i sporta.
Uža radna grupa sastavljena od specijalista medicine rada i sporta, članova Hrvatskog društva za medicinu rada, zajedno sa stručnjakom iz područja kineziologije izradila je ovaj priručnik kojim smo pokušali na praktičan i sažet način dati pregled najvažnijih informacija vezanih uz statodinamička opterećenja na radnim mjestima, kao i detaljan prikaz setova vježbi prilagođenih prevenciji bolesti kralježnice vezanih uz rad. Nadamo se da će ovaj priručnik pomoći u integriranju usluge propisivanja vježbanja za radnike u rad ambulanti medicine rada i sporta, te da će zaživjeti kao svakodnevna pomoć u stručnom radu naših članova.
U ime svih autora ovog priručnika posebno zahvaljujem na trudu i pomoći recenzentima, dr. sc. Selmi Cvijetić Avdagić, dr. sc. Meliti Uremović i dr. sc. Mariji Rakovac, koje su odvojile svoje dragocjeno vrijeme kako bi svojim stručnim savjetima s epidemiološkog, kliničkog i kineziološkog aspekta ovaj priručnik učinile boljim.
Jelena Macan

   
  Klikom na sliku možete preuzeti Priručnik u PDF formatu.