za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Aktualno


UPLATA ČLANARINE

Poštovane kolegice, kolege,
Molim Vas da izvršite uplatu članarine preko IBAN-a Društva .

Platitelj: Ime i prezime člana HDMR, naziv ustanove

Primatelj:
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za medicinu rada
10000 Zagreb, Šubićeva 9

Uplate molim izvršiti na slijedeći način:
Zagrebačka banka
IBAN: HR7423600001101214818
Poziv na broj: 268-38
Članarina iznosi 150,00 kn


Za Ogranak Zagreb:

IBAN: HR7423600001101214818
Poziv na broj: 268-38
Članarina za HDMR: 150,00 kn

IBAN: HR7423600001101214818
Uz poziv na broj: 268-3888
Članarina za ogranak Zagreb: 100,00 kn


Potvrdu o uplati članarine obavezno poslati na e-mail: hdmr@panika.net
ili na fax: 01/6600-986.

Za sve informacije molim obratite se na e-mail: jadranka.setek@gmail.com
ili na mob: 098 / 238 - 273.

Jadranka Šetek, rizničar