Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Simpozij

 • Izvještaj
 • Najava
 • Prijavnica

SIMPOZIJ
  »Mišićno koštani poremećaji vezani uz rad«

I Z V J E Š T A J

Pod pokroviteljstvom EU-OSHA, Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora održalo je 25. svibnja 2019. god. u Hrvatskog liječničkom zboru, Šubićeva 9, Zagreb, Simpozij pod nazivom »Mišićno koštani poremećaji vezani uz rad«.

Skupu su prisustvovali specijalisti medicine rada i sporta, stručnjaci zaštite na radu, fizioterapeuti, kineziolozi ukupno 72 sudionika.

Predsjedavajući Simpoziju su bili; Ana Akrap, viša stručna savjetnica MRMS, prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med., predsjednica HDMR-HLZ, prim. dr. sc. Jelena Macan, IMI. Uvodno predavanje, obrazloženje razloga organizacije Simpozija i stručnu podlogu pojedinih tema o kojima se na Simpoziju govorilo prikazala je prim. dr. sc. Huršidić Radulović, gđa Ana Akrap, dipl. ing., viša stručna savjetnica MRMS i focal point EU-OSHA upoznala je prisutne sa zadacima i aktivnostima koji provodi EU-OSHA, kao i istraživanjima ESENER 1 i 2. koja su provedena u Europi. Uz obrazovne filmove EU OSCA-e najavila je buduću Kampanju od 2020.-2022. god. kojoj je i bio posvećen ovaj skup. Prim. dr. sc. Marija Bubaš pomoćnica Ravnatelja za medicinu rada i voditeljica Službe zaštite na radu u HZJZ govorila je o rezultatima istraživanja koje je provela Služba zaštite na radu zajedno s osiguravateljem HZZO-om u 5 velikih kliničkih bolnica u Hrvatskoj i mjerama koje su poduzeli koje su rezultirale izradom Jedinstvenog kataloga obuće za zdravstvenu djelatnost.

Hrvatsko društvo za medicinu rada svjesno mišićno koštanih problema kod radnika već je 2013. god. izradilo i izdalo priručnik »Vježbe za radnike izložene statičkim i dinamičkim opterećenjima trupa na radnom mjestu«, urednica je prim. dr. sc. Jelena Macan koja je i prezentirala priručnik koji je namijenjen i radnicima i specijalistima medicine rada, a dostupan i na web-stranici HDMR-HLZ-a. Sve principe EU-OSHA za boljitak zaposlenih primjenjuju se u velikim multinacionalnim kompanijama s čime je prisutne upoznao stručnjak zaštite na radu Robert Vuk, dipl. ing. sig. na primjeru njegove kompanije Pliva – Teva u prezentaciji »Prevencija mišićno koštanih poremećaja u velikim tvrtkama«. Društvo je potaknuto dobrim reagiranjem na prvi priručnik s mišićno koštanom problematikom 2016. god. izradilo i izdalo i drugi priručnik »Vježbe za prevenciju profesionalnih sindroma prenaprezanja gornjih ekstremiteta« urednice prim. dr. sc. Jelene Macan i Zrinke Rusan. Jedna od urednica dr. Zrinka Rusan prikazala je priručnik i razloge njegovog izdavanja. I ovaj priručnik je objavljen na web-stranicama HDMR-HLZ: http://www.hdmr.hlz.hr/ Mjere za sprečavanje mišićno koštanih problema zahtijevaju integrirani pristup upravljanju pojedinačnom problemu, što je najbolje prikazano na primjeru tvrtke, u predavanju »Mjere prevencije nakon priznatih profesionalnih bolesti u tvrtki«, u kojoj su priznate tri profesionalne bolesti karpalnog sindroma vezane uz način rada i prenaprezanje ruku. Na zahtijev inspektora zaštite na radu u mjere za sprečavanje karpalnog sindroma u tvrtci uključen je kineziolog, fizioterapeut prof. Martina Šikić Pšeničnik koja je osmislila vježbe i provela edukaciju radnica i jednog radnika koje su obavljali u tzv. tehničkoj pauzi i kod kuća. Profesorica Šikić Pšeničnik je prikazala sudionicima simpozija i ponudila praktične alate i rješenja koja mogu pomoći na radnom mjestu.

Hrvatsko društvo za medicinu rada smatra kako je najbolja prevencija profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad rana edukacija koja započinje kada se uče i usvajaju vještine. Stoga smo učinili i korak dalje od prijedloga EU-OSCA i prikazali »Ranu edukaciju u sprečavanju mišićno koštanih poremećaja kod frizera« koja se provodi u Obrtničkoj školi za osobne usluge u Zagrebu, ravnateljica prof. Štampar Šmaguc, a program je osmislila i proširuje i na druge škole prof. Ana Tolp. Cijeli program je započeo nakon istraživanja koje je u školi provela prim. dr. sc. Jelena Macan, specijalist medicine rada i sporta.
Predsjednica HDMR-HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med
Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za medicinu rada
pod pokroviteljstvom EU – OSHA


organizira simpozij pod nazivom

MIŠIĆNO KOŠTANI POREMEĆAJI VEZANI UZ RAD • ~   Mjesto održavanja: Velika dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb
 • ~   Vrijeme održavanja: subota, 25. svibnja 2019. god., od 8:30 do 14:00 sati
 • ~   Bodovanje pri HLK: aktivni sudionici 9 bodova, a pasivni 7.
 
 • ~   PROGRAM:
08:30-09:00 Prijava sudionika
09:00-09:10 Uvodno predavanje
prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, Hrvatsko društvo za medicinu rada
09:10-09:40 Mišićno koštani poremećaji vezani uz rad u EU
Ana Akrap, dipl. ing., viša stručna savjetnica MRMS
09:40-10:00 Mišićno koštani poremećaji vezani uz rad u Hrvatskoj
prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med.
10:00-10:20 Vježbe za radnike izložene statičkim i dinamičkim opterećenjima trupa na radnom mjestu – priručnik HDMR-HLZ 2013. god.
prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med.
10:20-11:00 Diskusija
11:00-12:00 Pauza
12:00-12:20 Prevencija mišićno koštanih poremećaja u velikim tvrtkama (Pliva-Teva)
Vuk Robert, dipl. ing. sig.
12:20-12:40 Vježbe za prevenciju profesionalnih sindroma prenaprezanja gornjih ekstremiteta – priručnik HDMR-HLZ 2016. god.
Zrinka Rusan, dr. med.
12:40-13:00 Mjere prevencije nakon priznatih profesionalnih bolesti u tvrtki
Tomić Marija, dr. med,
prof. Martina Šikić Pšeničnik,
prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović
13:00-13:20 Rana edukacija u sprečavanju mišićno koštanih poremećaja kod frizera
Darinka Štampar Šmaguc, prof.,
Ana Tolp, prof.
13:20-14:00 Diskusija i zaključci simpozija

 • ~   Kotizacija: Simpozij nema kotizacije
 • ~   Prijave: Prijave učešća na Stručni skup potrebno je poslati preko web stranice Društva
 • ~   Predsjedavajući:
  • Ana Akrap
  • prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović
  • prim. dr. sc. Jelena Macan

PRIJAVE ZATVORENEVidimo se na simpoziju!

Prijava

* obavezna polja

** OIB/JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*


TVRTKA / USTANOVA / ORGANIZACIJA

*

STRUKA