za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Izborna skupština

hlz hdmr logo Zagreb, 6. travnja 2019. god.


ČLANOVIMA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINU RADA HLZ

– svimaPREDMET : Izborna skupština Hrvatskog društva za medicinu rada HLZPoštovani članovi Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ,

Prema čl. 2. Poslovnika o radu skupštine stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora sazivam izbornu skupštinu Hrvatskog društva za medicinu rada uz suglasnost Upravnog odbora HDMR-HLZ za 25. svibanj 2019. god. u 15 sati u Velikoj dvorani HLZ, Šubićeva 9, Zagreb.

Provode se izbori za članove Upravnog odbora HDMR-HLZ, predsjednika i prvog dopredsjednika HDMR-a. Kandidati za predsjednika i prvog dopredsjednika moraju svoje prijave dostaviti tajnici stručnog društva dr. sc. Dijani Poplašen najmanje mjesec dana prije zasjedanja Skupštine tj. do i uključujuči 24. travnja 2019. god.

Uvjeti koje moraju zadovoljiti kandidati su slijedeći:

Članak 11.
Za predsjednika i prvog dopredsjednika stručnog društva HLZ-a može biti izabran član stručnog društva, koji je najmanje pet godina aktivni redoviti član HLZ-a. Pojam redovnog i aktivnog članstva podrazumijeva razdoblje koje kandidat mora ispuniti najmanje pet godina neprekidno, računajući unatrag od dana podnošenja kandidature. Ako je pojedini član prekidao članstvo mora se razdoblje aktivnog i redovitog članstva računati isključivo od dana zadnjeg učlanjenja i ne mogu se zbrajati razdoblja ranijeg članstva, jer se prekidom članstva gube sva prava, a mogu se ponovno steći i računati tek od dana ponovnog učlanjenja.
Predsjednik, prvi dopredsjednik i članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.
Ista osoba može biti izabrana za predsjednika i prvog dopredsjednika i člana Upravnog odbora najviše dva puta zaredom. U treći mandat mogu biti izabrani samo ako dobiju dvotrećinsku većinu glasova Skupštine stručnog društva HLZ-a.
Skupština bira predsjednika i prvog dopredsjednika na osnovi izloženoga zajedničkog programa.
Kandidati za predsjednika i prvog dopredsjednika stručnog društva HLZ-a moraju svoje prijave dostaviti tajniku stručnog društva HLZ-a najmanje mjesec dana prije zasjedanja Skupštine.
Uz prijavu za predsjednika i prvog dopredsjednika mora biti priložena lista s imenima i prezimenima te adresama i potpisima najmanje deset (10) članova stručnog društva koji podupiru kandidaturu.
Prijava kandidata koja ne udovoljava uvjetima neće se smatrati valjanom, te će se odbaciti.
Tajnik stručnog društva HLZ-a provjerava valjanost prijave i podnosi Upravnom odboru listu kandidata na prihvaćanje.
Upravni odbor utvrđuje listu kandidata, te priprema glasačke listiće s imenima kandidata poredanim po abecednom redu.

Kandidate za članove Upravnog odbora predlažu ogranci stručnog društva, ali se listi kandidata mogu dodati članovi i na Izbornoj Skupštini. Skupština bira članove Upravnog odbora vodeći računa o ravnomjernoj teritorijalnoj zastupljenosti tj po jedan član Upravnog odbora iz svakog ogranka.

Pravilnik o radu Hrvatskog društva za medicinu rada – HLZ-a je na WEB stranicama HDMR: www.hdmr.hlz.hrS poštovanjem,


Predsjednica HDMR HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović