za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Članak u časopisu

Izdavač Mađarski centar za javno zdravstvo


CEJOEM - naslovnica

Macan J, Kerner I, Huršidić Radulović A.

Cooperation of occupational physicians and safety experts as a central point of good practice in health & safety at work: conclusions from Croatian seminar

CEJOEM 2018;24(3-4):190-197Osnovna svrha sektora zaštite zdravlja na radu je prevencija zdravstvenih poremećaja povezanih s radom, uključujući ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti vezane uz rad i bolesti koje se pogoršavaju na radu. Pri tome je suradnja poslodavaca, radnika, stručnjaka zaštite na radu i specijalista medicine rada ključna za svakodnevnu primjenu pravila i propisa vezanih uz zaštitu zdravlja na radu. Važnost promocije suradnje specijalista medicine rada i stručnjaka zaštite na radu, potaknute od strane Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora kroz održavanje vrlo uspješnih sastanaka s prikazima dobre prakse u zaštiti zdravlja na radu tijekom 2018. godine, prepoznata je i izvan našeg nacionalnog okvira. Na poveznici https://www.oki.hu/cejoem/Volume24/Vol24No3-4/24_3-4_Article_06.pdf dostupan je osvrt na održane sastanke s prikazima dobre prakse u zaštiti zdravlja na radu objavljen krajem 2018. godine u časopisu Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine (izdavač Mađarski centar za javno zdravstvo).