Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilima

 • Izvještaj
 • Materijali
 • Prezentacije
 • Najava
 • Prijavnica
U velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora održan je u subotu 30.09.2017. god. Simpozij pod naslovom »Zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilima – usklađivanje sa zahtjevima EU direktiva«. Skup su zajednički organizirali Hrvatsko društvo za medicinu rada i Hrvatsko somnološko društvo, Hrvatskog liječničkog zbora. Skupu su uz liječnike raznih specijalnosti (neurologe, psihijatre, kardiologe,dijabetologe, specijaliste medicine rada i sporta) prisustvovali psiholozi, farmaceuti, inžinjeri, te predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva unutarnjih poslova RH. Uvodnu analizu zakonskih propisa sa osvrtom na zakonsku regulativu i stručnu podlogu pojedinih tema o kojima se na Simpoziju govorilo prikazala je prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović. Društva HDMR i HSD su zajednički organizirala Simpozij kako bi u konstruktivnoj i radnoj atmosferi osmislili provediv i funkcionalan algoritam postupanja kod sumnje na apneu u spavanju (engl. sleep apnea). Dekan Medicinskog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Zoran Đogaš predložio je osnovne crte algoritma koje će dalje detaljno razraditi radna skupina koja je formirana na Simpoziju.

Važeći Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN137/2015) potrebno je nadopuniti i izmjeniti u skladu s Direktivom 2016/1106/EU o vozačkim dozvolama koja se odnose se na kardiovaskularne bolesti i šećernu bolest do 01.01.2018. god. Hrvatsko društvo za medicinu rada izradilo je Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o kojem se detaljno raspravljalo na Simpoziju. Izmjene koje se odnose na kardiovaskularne bolesti, a koje je prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić detaljno pojasnio bile su za sudionike skupa prihvatljive, ali će njihova implementacija u praksi zahtijevati i dodatno informiranje kolega kardiologa. Naime, Direktiva zahtijeva kod nekih bolesti i stanja egzaktnu dijagnostiku i jasna određenja kolega kardiologa u pogledu stupnja promjena i njihovog liječenja. Isto se odnosi i na kolege dijabetologe i izmjene koje se zahtijevaju za vozače prve skupine tj. amatere, na što je ukazala i prim. dr. sc. Soldo Jureša. Sudionici Simpozija su zaključili kako izmjene koje zahtijeva Direktiva a odnosi se na vozače druge skupine tj. profesionalce, nisu primjerene našim uvjetima, našoj organizaciji zdravstvene zaštite, zdravstvenom i mirovisnkom osiguranju, te je stoga predloženo Ministarstvu zdravstva da zadrži važeće odredbe za šećernu bolest kod vozača druge skupine.

Veliki je broj prijepora i neujednačenih ocjena sposobnosti kod vozača koji imaju psihičke poteškoće i/ili bolesti na koje je ukazala prof. dr. sc. Slađana Ivezić-Štrkalj, ali i rezultati drugostupanjskog povjerenstva koje je iznjela dr. sc. Dijana Poplašen. Tijekom rasprave utvrdila se potreba za preciznim određivanjem i usaglašavanjem potrebnih psihičkih sposobnosti za vožnju i načine njihove provjere, te je predložemo formiranje radne skupine psihijatara, psihologa i specijalista medicine rada kako bi se izvršila izmjena Pravilnika i u tom segmentu.

Magistra Jasminka Vugec Mihok izradila je okvirnu listu lijekova koje utječu na sigurnu vožnju i listu lijekova koji mogu utjecati na sigurnu vožnju uz naglasak na individualnoj procjeni.

Uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada zahtijeva i njihovu pokretljivost i njihovu samostalnost u kretanju adekvatnim prilagodbama vozila. Postoje tehnički različite mogućnosti prilagodbe vozila na što i ukazuje čitava lista šifri, kodova prilagodbe vozila koje u svojim vozačkim dozvolama moraju imati osobe s posebnim potrebama. Ing. Rzounek koji desetljećima vrši prilagodbu vozila, pokazao je moguća tehnička rješenja, ali ukazao i na nerješene zakonske probleme.

U intenzivnoj i konstruktivnoj raspravi, koju su moderirali prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović i prof. dr. sc. Zoran Đogaš, istaknuti su još neki problemi i ukazano na potrebu zajedničkog dijelovanja poglavito na predložene promjene Zakona o sigurnosti na cestama. Naime, na javnoj raspravi o predmetnom Zakonu početkom godine bilo je predloženo da se vozačke dozvole produžuju do 70 godina starosti bez obaveze liječničkog pregleda, a u Prijedlogu koji je upućen u Sabor ponovno nema navedene odredbe. Pored niza činjenica i iznesenih argumentacija, navedeno neograničavanje znači da vozač koji je pregledan prije upisivanja u auto školu s 18 godina ima vozačku dozvolu doživotno, a mijenja je svakih 10 godina administrativno tj. mora imati samo novu sliku, ali ne i zdravstveni pregled što ima i imat će katastrofalne posljedice neke i sa smrtnim ishodom. Ponovno će se upozoriti predlagač i zakonodavac da je vršenje zdravstvenih pregleda interes svih subjekata i sudionika u prometu.

Zagreb, 03. listopada 2017. god.


Predsjednica HLZ-HDMR
prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med


 1. Popis lijekova s utjecajem na vozačke sposobnosti
  popis lijekova
 2. Epworthova ljestvica pospanosti
  Upitnik za procjenu prekomjerne pospanosti tijekom dana
  Epworth upitnik
 3. STOP-BANG upitnik
  Upitnik za procjenu rizika za apneju tijekom spavanja
  STOP-BANG upitnik
 4. DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/1106
  o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama
  direktiva eu
 1. Uvodno predavanje - analiza zakonskih propisa
  prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med.
  Hrvatsko društvo za medicinu rada HLZ

  Hursidic_prezentacija
 2. Opstrukcijski apneički sindrom
  prof. dr. sc. Zoran Đogaš
  Hrvatsko somnološko društvo HLZ

  Dogas_prezentacija
 3. Prilagodba motornih vozila za osobe s posebnim potrebama i zahtjevi EU kodova
  Dražen Rzounek, dipl. ing.
  Tvrtka SPID d.o.o.

  Rzounek_prezentacija
 4. Farmakoterapija i vožnja
  Jasminka Vugec Mihok, mag. pharm
  voditeljica Gradske ljekarne

  prezentacija
 5. Psihičke bolesti i vožnja
  prof. dr. sc. Slađana Ivezić-Štrkalj
  Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju

  prezentacija
 6. Implementacija EU direktive za kardiovaskularne bolesti
  prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić
  Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Sestre milosrdnice

  Pintaric_prezentacija
 7. Implementacija EU direktive za šećernu bolest
  prim. dr. sc. Dragica Soldo-Jureša
  voditeljica Dnevne bolnice S. K. »Vuk Vrhovac«

  prezentacija
 8. Iskustva drugostupanjskog povjerenstva za ocjenu sposobnosti vozača i kandidata za vozače
  dr. sc. Dijana Poplašen
  Hrvatsko društvo za medicinu rada HLZ

  Poplasen_prezentacija
Društva Hrvatskog liječničkog zbora
Hrvatsko društvo za medicinu rada i Hrvatsko somnološko društvo
Zajedno organiziraju Simpozij

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST ZA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA

usklađivanje sa zahtjevima EU direktiva

 • ~   Mjesto održavanja: Velika dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb
 • ~   Vrijeme održavanja: subota, 30. rujna 2017. god., od 9 do 14 sati
 • ~   Bodovanje: aktivni sudionici 8 bodova, a pasivni 6 bodova
 • ~   P R O G R A M :
08:30–09:00 Prijava sudionika
09:00–09:20 Uvodno predavanje – analiza zakonskih propisa
prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, Hrvatsko društvo za medicinu rada
09:20–09:40 Opstrukcijski apneički sindrom
prof. dr. sc. Zoran Đogaš, Hrvatsko somnološko društvo
09:40–10:00 Prilagodba motornih vozila za osobe s posebnim potrebama i zahtjevi EU kodova
Dražen Rzounek, dipl. ing., Tvrtka SPID d.o.o.
10:00–10:20 Farmakoterapija i vožnja
Jasminka Vugec Mihok, mag. pharm, voditeljica Gradske ljekarne,
doc. dr. sc. Petra Turčić, Zavod za farmakologiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
10:20–11:00 Diskusija
11:00–12:00 Pauza uz zakusku
12:00–12:20 Psihičke bolesti i vožnja
prof. dr. sc. Slađana Ivezić-Štrkalj
prof. dr. sc. Dolores Britvić, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju
12:20–12:40 Implementacija EU direktive za kardiovaskularne bolesti
prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
12:40–13:00 Implementacija EU direktive za šećernu bolest
prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak, S. K. »Vuk Vrhovac«,
prim. dr. sc. Dragica Soldo-Jureša, voditeljica Dnevne bolnice S. K. »Vuk Vrhovac«
13:00–13:20 Iskustva drugostupanjskog povjerenstva za ocjenu sposobnosti vozača i kandidata za vozače
prof. prim. dr. sc. Vlatka Brumen, dr. med. spec. med. rada,
dr. sc. Dijana Poplašen, dr. med. spec. med. rada i sporta,
Mladen Kratohvil, dr. med. spec. med. rada
13:20–14:00 Diskusija i zaključci Simpozija
 • ~   Kotizacija: Simpozij nema kotizacije
 • ~   Prijave: Prijave učešća na Simpozij-radionicu potrebno je poslati preko web stranice do 27.09.2017. god.
 • ~   Predsjedavajući:
  • prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
  • prof. dr. sc. Zoran Đogaš
  • prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović

Prijavnica za sudjelovanje na zajednickom simpoziju 30.09.2017.

* obavezna polja

** OIB/JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.
*** pismena potvrda za sudionike o sudjelovanju na simpoziju

OSOBNI PODACI

*

*

**

*