za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Aktualno


Prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cestama

  • Obavijest
  • Dopis
Drage i poštovane kolege,

Slijedom zaključaka Upravnog odbora HDMR, u 6 mjesecu 2016. god. upućen je dopis i apel HDMR HLZ Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministru g. Vlahu Orepiću, (prethodno i Ministartvu zdravstva) kojim se argumentirano predlaže ukidanje štetne zakonske odredbe iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a u kojem i pored višekratnih upozorenja, apela struke, obraćanja Saboru i saborskim odborima, i argumentiranja ne postoji obveza zdravstvenog pregleda vozača – produljenja vozačke dozvole nakon 65. godine života.
Kao što je vidljivo, naš apel i argumentacija naišla je na podršku i razumijevanje predlagača i u tom smislu je i unesena odredba u Prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cestama o obveznom zdravstvenom pregledu vozača nakon 65. godine života. Kao što je i vidljivo iz obraćanja javnosti raznih udruga umirovljenika koji nekritički i neistinito navode »maltretiranja na liječničkom pregledu«, »interes zarade na umirovljenicima«, »novim financijskim troškovima« i »raznoraznim interesnim lobijima« kao razlog neobaveze predmetnog zdravstvenog pregleda, smatram da je zaista bezpredmetno i kontraproduktivno izlaziti u javnost s bilo kakovim priopćenjem i voditi polemiku s raznim interesnim grupama s nesuvlisnim stavovima, jer će nam se po ne znam koji put podmetati i politizirati sve gore neistinito navedeno, bez obzira na argumente, struku, činjenice i zdrav razum. Priopćenjima i javnom polemikom HDMR HLZ neće urazumiti pojedince i interesne grupe koji se protive Prijedlogu Zakona iz sebičnih i partikularnih interesa bez ijednog valjanog argumenta ili činjenice. Očito se radi o istim zlonamjernim pojedincima, interesnim skupinama i subjektima koji su i u prethodnom periodu, i pored svih upozorenja i javnih apela, ishodovali ukidanje obveze zdravstvenog pregleda vozača nakon 65. godine života.
S pozicije HDMR HLZ primjereno je reagirati prema Ministarstvima, što je i imalo učinka, i argumentirati naše stavove i pružati stručnu potporu institucijama, odnosno Ministarstvima RH i Saboru kako bi u interesu svih građana RH oblikovali odgovarajuća zakonska rješenja na temelju argumenata i struke medicine rada. U tom smislu imamo i potvrđeni razgovor sa saborskim Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku upravo o navedenoj problematici.
Kao prilog vam upućujem obraćanje HDMR HLZ Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu unutarnjih poslova s ponovljenim argumentima i podrškom Prijedlogu Zakona o sigurnosti prometa na cestama u dijelu koji se odnosi na djelokrug obveze medicine rada.
Predsjednica HDMR-HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med


Zagreb, 30.12.2016. god.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA


– n/r Ministra g. Vlaho Orepić
– n/r Ministra Prof.dr.sc. Kujundžić Milan

Savska cesta 39
10000 ZAGREB

PREDMET: Prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Poštovana gospodo Ministri,

Ponovno se obraćamo Vašem Ministarstvu i Vama osobno u vezi odredbi novog prijedloga Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Podsjećamo da je prethodnim Zakonom i pored višekratnih upozorenja, apela struke i argumentiranja UKINUTA obveza zdravstvenog pregleda vozača produljenja vozačke dozvole nakon 65. godine života vozača donesenih prije 1,5 godine.
Predmetna Odluka o ukidanju obaveze zdravstvenog pregleda vozača produljenja vozačke dozvole nakon 65.godine života vozača donijeta je u trenutku dnevno političkih potreba, a bila je potpuno nerazumna, nepromišljena i nepripremljena, gdje su se koristili neistiniti argumenti, a izazvala je katastrofalne i štetne učinke, kako ljudske žrtve, tako i ogromne materijalne štete. Svakodnevni medijski natpisi s točnim događanjima svjedoče o saobraćajnim tragedijama i žrtvama koje su izazvali vozači iznad 65 godina starosti.
ZASTRAŠUJU reakcije raznih udruga umirovljenika na prijedlog Zakona koje između ostalog navode i »maltretiranje na liječničkim pregledima« i »zarade na umirovljenicima, a ovom prilikom i na liječničkim pregledima«. Ukoliko je tome tako maltretirani su svi kandidati koji pristupe zdravstvenom pregledu, te se ostvaruju nekakove zarade što je apsolutna neistina. Ukoliko se radi o lobijima koji se spominju u raznim priopćenjima jedini lobi je onaj koji nekritički i interesno iznosi neistine, te se nadamo da će se konačno u našoj Republici Hrvatskoj uvažiti struka, činjenice i interes građana koji ne žele biti žtrtve u doslovnom smislu riječi.

Već smo prethodno argumentirali i upozoravali i ponovno ponavljamo. Razvidno je da vozači stariji od 65 godina ne sudjeluju u velikom postotku u prometu po broju prijeđenih kilometara, ali od svih nesreća u kojima se zateknu krivi su za više od njih dvije trećine, pa je i katastrofalna negativna statistika jedan od niza razloga zbog čega je potrebno ponovno uvesti obvezni zdravstveni pregled. Prema podacima MUP-a, u Hrvatskoj je 220.000 vozača starijih od 65 godina, a lani su sudjelovali u 4000 prometnih nesreća, među kojima su 70 posto sami izazvali.

Prakse u pojedinim zemljama su potpuno različite, zavisno od relevantnih stručnih mišljenja, strukture i obrazovanja nacionalne populacije, cestovne i druge infrastrukture, standarda života građana, statistike, zakonodavne normiranosti, procjena stanja voznog parka, prosječne životne dobi građana, te analize niza drugih parametara specifičnih za svaku pojedinu zemlju – članicu EU.
Slobodni smo spomenuti da Europska direktiva koja uređuje to područje dopušta ograničenja već nakon 50 godina starosti, druge europske zemlje imaju i stroža dobna ograničenja, poput Mađarske gdje su određena ograničenja za izdavanje vozačke dozvole uvedena već nakon 40. godine ili Luksemburg gdje su uvedena nakon 60. godine.

Prethodnim izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama smanjila se i do sada minimalna sigurnost koju smo imali za »ljudski faktor« u prometu, te apsolutno PODRŽAVAMO kao struka izmjeni ove štetne i nerazumne odredbe koja je imala katastrofalne posljedice. Kao nerazumnu nekritičnost i neprimjereni pritisak doživljavamo navedene reakcije udruge umirovljenika i to iz potpuno neosporivih stručnih medicinskih razloga. U tom smislu ne postoji nikakva diskriminacija, niti je ikada postojala.
I zdravstvenim laicima je potpuno jasno da kod starijih osoba dolazi do raznoraznih tjelesnih i duševnih promjena koji imaju za posljedicu smanjenu sposobnost reakcija, vida, snalaženja, koordinacije i niza drugih funkcionalnih ograničenja.
Za sigurnost na cestama bitna su tri čimbenika: sudionici, vozila, ceste tj. sigurne prometnice. Uz sigurna vozila najvažniji je i ljudski faktor. Napominjemo da za sigurnost, odgovarajuću tehničku opremljenost, signalizaciju, infrastrukturu cesta uz predmetni zakon imamo i niz zakonskih i podzakonskih akata. Tehničke preglede motornih vozila obavezno obavljamo radi sigurnosti vozila na cestama jedanput godišnje.

O b r a z l o ž e nj e:

  1. Svake godine Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sustavno prati stanje sigurnosti na cestama, analizira podatke i izdaje Bilten o sigurnosti cestovnog prometa. U Biltenu za 2013. god. izneseni su osnovni podaci i trendovi prometnih nesreća i njihovih posljedica u proteklih 50 godina kako bi se poglavito iz grafičkog prikaza vidio dramatičan rast tragičnih posljedica prometnih nesreća. Najčešći uzrok prometne nereće je pogreška vozača 94,8%, neočekivana pojava na cesti je 1,4% , a iznenadni kvar vozila čini svega 0,5%. Potpuno je jasno da je »ljudski faktor« najznačajni uzrok prometnih nesreća.
  2. U Biltenu za 2013. god. također je objavljen podatak o povezanosti dobne strukture vozača s prometnih nesreća s poginulima koji su skrivili sami vozači. Unutar skupina vozača grupa s najvećim postotkom utvrđena je grupa starijih od 65 i više godina za odgovornost u 13,1% slučajeva.
  3. Analiza prometnih nesreća u 2013. god. razrađena po dobnoj strukturi vozača koji su ih skrivili pokazuje da su 35,1% skrivili vozači stariji od 50 godina.
  4. Prema podacima MUP-a, u Republici Hrvatskoj je 220.000 vozača starijih od 65 godina, sudjelovalo u 4000 nesreća, među kojima su 70% sami izazvali.
  5. O utjecaju godina na fizičke i psihičke sposobnosti postoji bezbroj relevantnih i stručnih radova koji objašnjavaju promjene u sposobnosti za obavljanje niza poslova starijih ljudi, ali isto tako i o njihovoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima npr. Bilban M. Elderly drivers in road accidents. Arh Hig Toksikol 2002;289-296. Davidse RJ. Older drivers and ADAS: Wich systems improve road safety'. IATSS Research, 2006;30:6-20. Velika europska studija GOAL 2013. god. (Growing Older, staying mobile) na preko 300 strana ukazuje da postoje jasni dokazi o povećanju rizika prometnih nesreća kod stanja koja se javljaju u starijoj dobi i od kojih su neka isključivo vezana uz stariju dob. Ponavljamo, i zdravstvenim laicima je potpuno jasno da kod starijih osoba dolazi do raznoraznih tjelesnih i duševnih promjena koji imaju za posljedicu smanjenu sposobnost reakcija, vida, snalaženja, koordinacije itd.
  6. Podaci s drugostupanjske komisije za zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače u Republici Hrvatskoj ukazuju da najviše žalbi na ocjenu prvostupanjske komisije imaju vozači kojima to nije profesija (amateri) 86% i to starija populacija, dakle vozači koji su ocjenjeni nesposobnim za vožnju, a koji su bili nezadovoljni (ili nekritični!) te su uložili žalbu na ocjenu zdravstvene sposobnosti.

Prema gornjim navodima jedno od glavnih argumenata i razloga donošenja ovakvog rješenja je financijske prirode tj. nizak nivo financijske moći umirovljenika i plaćanja zdravstvenog pregleda radi produženja vozačke dozvole i to svakih 3 ili 5 godina??? Podsjećamo kako se motorno vozilo svake godine mora tehnički ispitati što iznosi za vozilo srednje klase oko 330 kn, naknada za ceste (za 1600 kubika) iznosi 374,10 kn, a produljenje registracije i administrativne usluge 158,00 kn, dakle svake godine oko 863,00 kuna što je »sigurno previše s obzirom na mirovine većine umirovljenika«, ali je potrebno radi sigurnosti vozila i održavanje infrastruktura ceste. Troškovi osiguranja vozila nisu naznačeni iako čine 2/3 ukupne cijene registracije motornog vozila.

Navedene reakcije posredno su sastavni dio političkog interesa i raznoraznih pritisaka, koji nas kao struku, apsolutno ne zanima. Prethodni Zakona rađen je bez struke, neodgovorno, ne sadrži niti iole razumnu argumentaciju, a proizvodi i ima strahovite negativne posljedice što i sadašnja statistika naznačuje.

Sasvim je izvjesno da se ne radi samo o ugrožavanju sigurnosti na cestama već ugrožavanju i prijetnji opće sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Posebno je značajno istaći da je nemoguće oduzeti vozačku dozvolu npr. osobi koja jednom u mladosti (18. god.) dobije vozačku dozvolu, a koja tijekom životnog ciklusa, a posebno nakon 65 godina starosti ima zdravstvene poteškoće koje mu gotovo onemogućavaju da upravlja motornim vozilom. Veliki broj osoba u starijoj životnoj dobi se suočava npr. s demencijom (samo da naznačimo jedan od zdravenih elemenata, te ukoliko to zdravstveni pregled ne utvrdi, predstavljaju sigurnosni cestovni rizik za sve sudionike u prometu. U tom smislu možemo navesti niz primjera. Da li se uopće razmišlja o tisućama aktivnih vozača koji mogu biti unesrećeni zbog jednog ovakovog Zakona i tko je odgovoran za drame naših mlađih sugrađana?

Podsjećamo da je socijalno sinonim za društveno, te je važna i društvena dimenzija odgovornosti, a ne samo materijalna i financijska. Hrvatski Sabor donosi zakone koji moraju biti u interesu svih članova društva i zajednice i za koje postoji jasna i čvrsta argumentacija.

I u Biltenu MUP-a stoji moto:
Tisuće mrtvih na cestama predstavlja - statistiku, smrt jednog čovjeka – dramu!

Poštovana gospodo Ministri,

Kao što smo se već i prethodno referirali i obraćali, kao struka u potpunosti podržavamo Prijedlog Zakona o sigurnosti na cestama.

Ovdje se radi o nacionalnom interesu u širem smislu i stručnoj obvezi struke medicine rada kako bi Vas upozorili na sve posljedice ovog štetnog i zaista nerazumnog postojećeg Zakona, a napominjemo da javna rasprava nikad nije provedena na primjeren način konzultirajući struku, činjenice i druge relevantne subjekte.

Slobodni smo Vas obavijestiti da smo, ukoliko je to uopće potrebno, spremni Vam iznijeti i niz drugih (prvenstveno medicinskih) argumenata u prilog razumne i odgovorne odredbe u Prijedlogu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao stručnu obvezu medicine rada i odgovornost prema društvu u cjelini.

Predsjednica HDMR-HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med