Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Novi pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

 • Najava
 • Sažetak i zaključci
 • Prijavnica
Članovima Hrvatskog društva medicine rada – Hrvatskog liječničkog zbora
pozivamo Vas na Simpozij-radionicu
Novi pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i uvjetima koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju te poslove

 • ~   Mjesto održavanja: Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar« – dvorana A, Rockefellerova 4, Zagreb
 • ~   Vrijeme održavanja: subota, 30.01.2016. god.
 • ~   Bodovanje: Simpozij je bodovan prema Pravilniku o trajnoj medicinskoj naobrazbi Hrvatske liječničke komore
 • ~   P R O G R A M :
09:00 - 10:00 registracija sudionika
10:00 - 11:00
 • Uvodni dio:
 • - Dosadašnji tijek izrade i usvajanja nacrta Pravilnika (Zavalić)
 • - Primjedbe na nacrt Pravilnika (Furlan, Kerner)
11:00 - 12:30
 • Rad u grupama:
 • 1. Grupa: Prijedlozi za rješenje temeljnih primjedbi (Macan)
 • 2. Grupa: Prijedlozi za poboljšanje Priloga I uz usklađivanje sa Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10) (Kerner)
 • 3. Grupa: Prijedlozi za izmjene Priloga III (obrazac uputnice i uvjerenja) (Furlan)
12:30 - 13:30 ručak
13:30 - 15:30 Rad u grupama – nastavak
15:30 - 16:00 Zaključci radionica
 • ~   Kotizacija: Simpozij nema kotizacije
 • ~   Prijave: Prijave učešća na Simpozij-radionicu potrebno je poslati preko web stranice do 26.01.2016.g.
 • ~   Moderatori (abecednim redom):
  • Furlan Tomislav
  • Kerner Ivana
  • Macan Jelena
  • Zavalić Marija (članovi radne skupine za izradu nacrta Pravilnika)

Radionica Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ
"Novi pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i uvjetima koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju te poslove"
Sažetak i zaključci
Cjelodnevna radionica je održana 30.01.2016.g. u Školi narodnog zdravlja "A. Štampar". Moderatori radionice bili su Furlan Tomislav, Kerner Ivana, Macan Jelena i Zavalić Marija, članovi radne skupine za izradu nacrta Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada i uvjetima koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju te poslove (u daljnjem tekstu Pravilnik). U radu radionice sudjelovalo je 74 sudionika, specijalista medicine rada/medicine rada i sporta. Upitnik o uspješnosti radionice ispunilo je 38 sudionika, sa ukupno dodijeljenom ocjenom 4,54.

Sudionici radionice su na početku obaviješteni o dosadašnjem tijeku izrade nacrta Pravilnika koja je započela u listopadu 2014.g., kao i u pristiglim primjedbama na nacrt Pravilnika od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i poslodavca, te putem e-savjetovanja od strane poslodavca i Hrvatske psihološke komore. Potom se rad odvijao u tri grupe, posvećene raspravama o prijedlozima za izmjene osnovnog dijela Pravilnika, Priloga I Pravilnika (popis poslova s posebnim uvjetima rada s rokovima za preventivne preglede) i Priloga III Pravilnika (obrasci uputnica i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti). Osim usklađivanja sa pristiglim primjedbama, raspravljalo se i o dodatnim izmjenama koje su predložili sami sudionici radionice. Nacrt Pravilnika usklađivao se i sa Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN71/99, NN41/08), te sa Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN70/10), kao podzakonskim aktom na kojem se temelji ugovor specijalista medicine rada/medicine rada i sporta sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Zaključke rada tri radne grupe moderatori su prezentirali svim sudionicima radionice radi zajedničkog prihvaćanja dogovorenih izmjena i dopuna nacrta Pravilnika. Prihvaćena je nova verzija nacrta Pravilnika koja će biti dostavljena Ministarstvu zdravlja RH. U daljnjem tijeku izrade Pravilnika očekuju se nove primjedbe i rasprave, te po potrebi i novo okupljanje članova Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ.

U Zagrebu, 03.02.2016.

Prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med.
specijalist medicine rada i sporta


Prijavnica za sudjelovanje na simpoziju - radionici 30.01.2016.

* obavezna polja

** JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*